صفحه اصلی > آموزش

آموزش دیگر اخبار

سازمان آموزش عالی ترکیه فرصت‌های تحصیلی برای همسر و فرزندان کارمندان و نیروهایی که در داخل و خارج کشور در مبارزه با تروریسم به شهادت رسیده‌اند ارائه خواهد کرد.

یکی از دانشجویان نخبه افغانستان در ایران در گفتگو با «آناتولی» در مورد آینده شغلی خود و دانشجویان هموطنش در این کشور سخن گفت.

دویست و پنجاه نفر از زنان افغانستان در آکادمی پلیس سیواس ترکیه مهارت‌های لازم جهت مقابله با جرائم و تامین امنیت در زمینه‌های مختلف برای هموطنان‌شان را آموزش می‌بینند.