صفحه اصلی > آموزش

آموزش دیگر اخبار

موضوع اصلاح قانون آموزش عالی برای تاسیس موسسه آموزش عالی با مشارکت دانشگاه تکنیک اوستیم ژاپن در مجلس ترکیه مورد بررسی قرار گرفت.

براساس تحقیقات انجام شده از دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در ترکیه، آنتالیا به عنوان بهترین شهر از لحاظ میزان رضایت دانشجویان انتخاب شد.