صفحه اصلی > آموزش

آموزش دیگر اخبار

دوره آموزشی «خبرنگاری جنگ» با شرکت 25 نفر از کشورهای مختلف از جمله افغانستان و ترکیه توسط آژانس همکاری و هماهنگی «تیکا»، خبرگزاری آناتولی و آکادمی پلیس در آنکارا برگزار شد.