صفحه اصلی > اجتماعی

اجتماعی دیگر اخبار

به درخواست گسترده دانشجویان و کارآموزان طراحی مد و فشن در ایران اساتید و طراحان لباس ترکیه در تهران کارگاه آموزشی برگزار می‌کنند.

اهالی شهر تحت محاصره تعز در یمن در اعتراض به تصمیم آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان «پایتخت اسرائیل» و حمایت از مردم فلسطین تظاهرات کردند.

سازمان‌های مختلف مردم نهاد در جمهوری ترک قبرس شمالی علیه اقدام آمریکا در شناسایی قدس به عنوان «پایتخت اسرائیل» تظاهرات اعتراض آمیز برگزار کردند.