صفحه اصلی > اجتماعی

اجتماعی دیگر اخبار

نشستی با عنوان «نوروز در جغرافیای فرهنگی مشترک» در مرکز مطالعات ایرانی در آنکارا، با شرکت سفیر تاجیکستان و مشاور فرهنگی سفارت ایران و نیز مدیر موسسه یونس امره در تهران برگزار شد.

مروان، کودک سه ساله سوری که به طور مادرزادی مشکل شنوایی دارد، با کمک پزشکان مرکز تحقیقات کاربردی بیمارستان دانشگاه مصطفی کمال و با استفاده از گوش بیونیک می تواند شنوایی خود را به دست آورد.