صفحه اصلی > افغانستان

افغانستان دیگر اخبار

در عملیات نیروهای افغانستان علیه گروه طالبان در استان قندوز واقع در شمال این کشور 19 عضو طالبان کشته شدند.

در عملیات‌ نیروهای امنیتی افغانستان طی 24 ساعت گذشته در مناطق مختلف این کشور 71 عضو گروه طالبان کشته و 40 تن دیگر مجروح شدند.