صفحه اصلی > اقتصادی

اقتصادی دیگر اخبار

شرکت نفت و گاز روسیه «گازپروم» برنامه‌ریزی می کند که طی سال جاری در پروژه احداث خط لوله گاز طبیعی «جریان ترک» 42 میلیارد روبل سرمایه‌گذاری انجام دهد.

جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در چهل و هفتمین نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس اظهار داشت برخی می خواهند از ضدیت با اسلام بهره سیاسی ببرند.