صفحه اصلی > ترکیه

ترکیه دیگر اخبار

نیروهای ژاندارمری استان ارزینجان ترکیه حین بازرسی از یک اتوبوس 50 نفره 174 نفر از اتباع افغان که از راه های غیرقانونی وارد کشور شده بودند را دستگیر کردند.

در گزارش ماه آگوست سازمان جهانی گردشگری وابسته به سازمان ملل متحد، به رشد صنعت گردشگری ترکیه در شش ماهه نخست سال جاری توجه ویژه ای شده است.