صفحه اصلی > جهان

جهان دیگر اخبار

رئیس جمهور سومالی گفت ترکیه تنها کشوری است که پس از حمله تروریستی روز شنبه در این کشور، دست امداد و دوستی به آنها دراز کرده است.

ژان کلود یانکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا طی پیامی ضمن تبریک به رئیس حزب خلق اتریش به دلیل پیروزی در انتخابات عمومی این کشور، وی را به تشکیل دولت همسو با اتحادیه اروپا فراخواند.