صفحه اصلی > خاورمیانه

خاورمیانه دیگر اخبار

هلال احمر ترکیه 45 چادر برای استفاده به عنوان خوابگاه موقت در حیاط خوابگاه دختران در شهرستان حلبچه استان سلیمانیه برپا کرد.

هلال احمر ترکیه برای زلزله زدگان شهرهای دربندیخان و حلبچه استان سلیمانیه عراق که بیشترین خسارت را از زلزله اخیر دیده بودند، چادر توزیع کرد.