صفحه اصلی > دانش و فن‌آوری

دانش و فن‌آوری دیگر اخبار

ماهواره هواشناسی فینگون-4 چین که نخستین نمونه از نسل دوم ماهواره های هواشناسی این کشور است، با موفقیت به فضا پرتاب شد.