صفحه اصلی > دانش و فن‌آوری

دانش و فن‌آوری دیگر اخبار

صنایع دفاعی ترکیه به منظور تامین نیازهای استراتژیک مختلف با صنایع دفاعی تولید داخلی و خاص٬ افزایش رقابت پذیری در این بخش با ایجاد پروژه های جدید با توانایی دستیابی به قابلیت نوین پروژه های جدیدی راه اندازی می کند.

رئیس دانشگاه تکنولوژوی استانبول اظهار داشت پایگاه تحقیقاتی ترکیه در قاره جنوبگان تا دو سه سال آینده تاسیس و بهره‌برداری خواهد شد.

تیم اداره تحقیقات زمین‌شناسی وزارت معادن سودان، قطعه هایی به جا مانده از شهاب سنگی که در ایالت نیل سفید این کشور سقوط کرده را کشف کرد.