صفحه اصلی > سیاسی

سیاسی دیگر اخبار

وزیر امور خارجه ترکیه در واکنش به همتای یونانی خود اظهار داشت دولت این کشور بهتر از هرکسی می‌داند که سرباز ترک هنگام ضرورت چه کار می‌کند، بنابراین صبر ما را نیازمایند

رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی با تاکید بر اهمیت کتاب و کتابخوانی در کشور، اظهار داشت باید پذیرفت که با دانش وارداتی نمی‌توان به توسعه دست یافت.

نخست وزیر ترکیه طی سخنانی اظهار داشت با سیستم سیاسی جدید که درصورت تصویب در همه پرسی 16 آوریل، اجرایی می‌شود، گروه های تروریستی ضربه سنگینی خواهند خورد.