صفحه اصلی > فرهنگی و هنری

فرهنگی و هنری دیگر اخبار

التون جان، خواننده معروف انگلیسی تور آمریکای جنوبی خود را بر اثر ابتلا به عفونت ناشی از نوعی باکتری نیمه تمام گذشته و برای معالجه به کشور خود بازگشت.