Почетна > образование

образование друго Вести

Со помош на турската општина Бујукчекмечи, Струга ќе добие нова училишна зграда што ќе го носи името на основоположникот на современата турска држава Мустафа Кемал Ататурк

Иницијативата за поддршка на босанскиот јазик и култура во октомври месец минатата година до Народниот правобранител поднесе две претставки за употреба на босанскиот јазик во согласност со Уставот и законит во образовниот процес и во МВР.

„Квалитетното учење треба да служи како одличен инструмент со кој што ќе се обезбеди социјална инклузија на сите групи во образовниот процес", рече министерот Љутфиу.

Во составот на Универзитетот „Мајка Тереза“ се пет факултети, односнио факултетот за општествени науки, компјутерски науки, технолошки науки, технички науки и факултетот за инженерство и архитектура