ballina/ faqja kryesore > arsim

arsim Të Tjera Lajmet

“T’u mundësojmë të rinjve që ta shohin vlerën dhe rëndësinë e diversitetit, interkulturalizmit dhe respektimit të ndërsjellë, pa dallim të përkatësisë etnike apo ndonjë përkatësie tjetër”