ballina/ faqja kryesore > Ballkan

Ballkan Të Tjera Lajmet

Në kuadër të programit u shfaq edhe filmi i shkurtër i cili rrëfen Lëvizjen e Juxhelëve, kurse u organizua edhe panel në lidhje me temën, në të cilin morën pjesë Atalay dhe Ağanoğlu

Qytetarët thonë se bëhet fjalë për ruajtjen dhe mbrojtjen e unitetit të Maqedonisë, “kryesisht për mbrotjen e gjuhës maqedonase, e cila është rrënja e mbijetesës dhe identitetit të popullit maqedonas”

Studentja me mbulesë nga qyteti i Shkupit, bashkë me shoqen e saj të krishtere u sulmuan fizikisht dhe verbalisht nga tre maqedonas të fesë krishtere, duke i porositur se ky është vend i krishterëve