video / Bosna i Hercegovina
Oštećena skulptura srebreničkog oca Rame u Sarajevu
kulptura Srebreničana, oca Rame Osmanovića, koja se nalazi u Velikom parku u Sarajevu oštećena je sinoć iza ponoći
18.03.2017