عکس / ترکیه
دیدار امینه اردوغان با همسران سفرا
امینه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در ضیافتی از همسران سفرا میزبانی کرد. ( Özge Elif Kızıl - خبرگزاری آناتولی )
12.01.2017 Özge Elif Kızıl
1 / 8