عکس / فرهنگی و هنری
رقص کنجشک ها در قونیه ترکیه
سارهای معمولی با رقص های جالب و دیدنی خود زیر نور ماه بدر منظره زیبایی را در آسمان قونیه ترکیه ایجاد کردند. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )
11.01.2017 Orhan Akkanat
1 / 9