عکس / جهان
روز سنت پاتریک در کانادا
هزاران کانادایی روز سنت پاتریک یا روز ملی ایرلند را با پوشیدن لباس های سبز رنگ در خیابان های شهر مونترآل جشن گرفتند. ( Amru Salahuddien - خبرگزاری آناتولی )
20.03.2017 Amru Salahuddien
1 / 28