عکس / جهان
گرامی‌داشت نوروز در ازبکستان
مراسم گرامیداشت نوروز در ازبکستان امروز با حضور شوکت میرضیایف رئیس جمهور، مقامات بلند پایه و همچنین دیپلمات های کشورهای خارجی در پارک عبدالله قدیری درتاشکند پایتخت این کشور برگزار شد. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )
20.03.2017 Bahtiyar Abdukerimov
1 / 14