ویدیو / خاورمیانه
الباب از دریچه دوربین تیم خبرنگاران آناتولی
خبرنگاران آناتولی، برای نخستین بار شهرستان الباب واقع در شمال شرق حلب سوریه که در چارچوب عملیات سپر فرات با حمایت نیروهای مسلح ترکیه توسط ارتش آزاد سوریه از دست گروه تروریستی داعش آزاد شده را در چشم اندازی از آسمان (ارتفاع بلند) تصویر برداری کردند.
20.03.2017