ویدیو / ترکیه
بارش برف در استانبول به روایت تصاویر تهیه شده با پهباد
کلانشهر استانبول این روزها شاهد بارش برف سنگینی بود که در 8 سال اخیر بی سابقه بوده است. تصاویر هوایی گویای میزان و گستردگی بارش برف این روزهای استانبول است.
11.01.2017