ویدیو / ترکیه
برج آب انبار در استان وان ترکیه به برج یخی تبدیل شد
لوله های یک برج آب انبار در استان وان ترکیه بر اثر سرمای شدید هوا دچار ترکیدگی شده و با توجه یخ بستن آب‌ها، برح مذکور به برج یخی تبدیل شد.
11.01.2017