ویدیو / خاورمیانه
تخلیه اهالی شهر وعر در حمص سوریه آغاز شد
حدود 1500 غیرنظامی از مناطق تحت محاصره رژیم اسد در شهر وعر سوریه تخلیه و مجروحان پس از رسیدن به مناطق امن در جرابلس به ترکیه منتقل خواهد شد.
19.03.2017