ویدیو / خاورمیانه
ورود اولین گروه از مردم وعر سوریه به شهر اعزاز
اولین کاروان شهروندان وعر متشکل از 1354 نفر وارد اردوگاه شمارغ در شهر اعزاز در شمال سوریه شد.
19.03.2017