wêne / jiyan
Ji bo axaftina ser têlefonê derdikevin "serê gir"
Li Kaşdîbiya mezraya ser Degirmitaşa gundê Korkûta navçeya Mûşê, ji ber ku xetên GSMê nakşînin, welatî di sar û sermayê de bo bi têlefonê biaxifin mecbûrî derdikevên serê girên li herêmê ( Sabri Yıldırım - Anadolu Agency )
10.01.2017 Sabri Yıldırım
1 / 6