vîdeo / jiyan
Ji bo axaftina ser têlefonê derdikevin "serê gir"
Li Kaşdîbiya mezraya ser Degirmitaşa gundê Korkûta navçeya Mûşê, ji ber ku xetên GSMê nakşînin, welatî di sar û sermayê de bo bi têlefonê biaxifin mecbûrî derdikevên serê girên li herêmê
10.01.2017