фото / Балкан
ТИКА ќе го реставрира Арабати баба теќето
ТИКА ќе го реставрира теќето Арабати баба, кое се наоѓа во Тетово и е еден од најзначајните монументи во Македонија. (Извор: ТИКА)
12.04.2017 TIKA
1 / 6