صفحه اصلی > آموزش

آموزش دیگر اخبار

عصمت یلماز وزیر آموزش و پرورش ترکیه اعلام کرد که دوازده دبیرستان و سه آموزشگاه وابسته به گروه فتو در افغانستان به بنیاد معارف کشور واگذار شده است.

دانشگاه اولوداغ شهر بورسا در ترکیه میزبان حدود 76 هزار دانشجو از جمله 5 هزار دانشجوی خارجی بوده و به لحاظ تعداد دانشجو در صدر 10 دانشگاه‌ کشور قرار دارد.

دو دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه سلجوق در قونیه ترکیه یک اپلیکیشن موبایل را برای ناشنوایان طراحی کرده اند که به واسطه آن زبان اشاره تبدیل به توشته در صفحه موبایل می‌شود. این دو دانشجو اپلیکیشن خود را «دستان ناطق» نامگذاری کرده اند.

توافق‌نامه تاسیس دانشگاه «مولانا» ویژه بانوان توسط ترکیه در کابل پایتخت افغانستان به زودی توسط مقامات دو کشور امضا می‌شود.