صفحه اصلی > خاورمیانه

خاورمیانه دیگر اخبار

غیرنظامیان در بند پ.ک.ک/ی.پ.گ به خبرنگار آناتولی از فشارهای این گروه تروریستی در جریان آزادسازی این منطقه توسط ارتش ترکیه گفته و تعریف کردند که پ.ک.ک آنها را 3 روز گرسنه و تشنه نگه داشته است.

نظامیان اسرائیل به روستای عقربا در نابلس کرانه باختری یورش برده و چندین ساعت از خانواده عبدالرحمان بنی فضل عامل حمله دیروز قدس بازجویی کردند.