منتخب سردبیر

ویژه

اگرچه گفته می شود رای گیری انتخابات میان دوره ای پاکستان برای جایگاه خالی نواز شریف در مجلس برگزار می شود، ولی احزاب سیاسی این کشور از آن به عنوان رفراندومی برای حقانیت نواز شریف در میان مردم نام می برند.

سرتیتر رده