منتخب سردبیر

سرتیتر رده

فاضل سای موسیقیدان و پیانیست معروف ترکیه در چارچوب سی و یکمین جشنواره بین المللی ازمیر در تئاتر بزرگ افس و ارکستر مجلسی وین با رهبری رودنر اولا رهبر ارکستر سوئدی در استان ازمیر کشور کنسرت برگزار کرد.