منتخب سردبیر

افتتاح پل معلق عثمان غازی بر روی خلیج ازمیت، با حضور رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه، دیدار مجدد اردوغان و پوتین در اولین فرصت، صفحه ای تمیز در روابط دو کشور مذکور، ابراز همدردی جامعه جهانی با ترکیه، از مهمترین عناوین روزنامه های امروز ترکیه است.

سرتیتر رده