përzgjedhja e editorit

kategoria e titullit

"Sa i përket rinovimit së kontratës, kjo tashmë është bërë, por kjo nuk ka ndonjë rëndësi. Mua më intereson vetëm e sotmja dhe nuk shoh përtej saj, kjo do të ishte shumë e komplikuar", tha Zidane