Избор од уредникот

Александра Волкановска од Црвениот крст на град Скопје, истакна дека крводарителската акција остана традиција од земјотресот од 1964 година и се одржува со цел да се покаже хуманоста и поддршката на граѓаните на Скопје

друго