صفحه اصلی > خاورمیانه

خاورمیانه دیگر اخبار

یک عضو کمیته مرکزی جنبش فتح اظهارات ترامپ در مورد تروریست خواندن حماس یا هر گروه فلسطینی را غیر قابل قبول توصیف کرد.

نظامیان اسرائیلی با حمله به سوی افرادی که در حمایت از زندانیان فلسطینی اعتصاب کننده در شهر اریحای کرانه باختری تجمع کرده بودند 8 نفر را مجروح کردند.